A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

V/V thực hiện công văn Số: 150/SGDĐT-VP V/v triển khai thực hiện Văn bản số 399/UBND-TH1 ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 399/UBND-TH1ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (toàn văn bài phát biểu gửi kèm theo)./.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

       Số: 150/SGDĐT-VP

V/v triển khai thực hiện

Văn bản số 399/UBND-TH1 ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

           

                                      

            Kính gửi:

- Các phòng và tương đương thuộc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 399/UBND-TH1ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (toàn văn bài phát biểu gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Lưu: VT, VP.

 

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

          

                                (Đã ký)

 

 

           Đặng Thị Quỳnh Diệp 

CB-GV-NV và HS tải tệp đính kèm về để xem và thực hiện.

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Hoà
Nguồn: thptlequangchi.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 133
Tháng 08 : 8.779
Năm 2019 : 130.974