A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH

THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” NĂM HỌC 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ

Số:  210  /KH-THPTLQC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Kỳ Anh, ngày 29  tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” NĂM HỌC 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 5521/BGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 2156/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc hưởng ứng Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2020-2021,

 Căn cứ tình hình thực tế, trường THPT Lê Quảng Chí xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc chấp hành luật giao thông, tham gia giao thông an toàn, hình thành văn hóa giao thông.

Nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức, kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên và học sinh. Tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tăng cường sự tham gia các hoạt động giao lưu của giáo viên và học sinh ở phạm vị cấp tỉnh, cấp quốc gia.

 Phấn đấu có học sinh đạt giải Nhì năm học 2020-2021.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi một cách khoa học, chất lượng, ý nghĩa và hiệu quả cao nhất.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đăng ký tham gia (trừ trường hợp thí sinh đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba năm học 2019-2020)

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.1. Cuộc thi dành cho học sinh: Có 02 vòng thi

a) Vòng 1: Thi trực tuyến. Gồm 02 phần: (1) Trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông (ATGT), Luật Giao thông đường bộ và (2) Trả lời các câu hỏi tự luận.

b) Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn (Dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc nhất ở Vòng 1).

1.2. Cuộc thi dành cho giáo viên: Có 02 vòng thi

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và làm bài tự luận; chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

b) Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc nhất ở Vòng 1

- Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THPT xây đựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động dạy học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động dạy học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng.

2. Cách thức nhận đề thi, dự thi và nộp bài thi

- Đề thi được đính kèm theo Công văn này; đăng tải trên trên hệ thống TDOffice và Cổng TTĐT của Sở GD&ĐT hoặc giáo viên và học sinh có thể tra cứu trực tiếp trên trang web: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để lấy đề thi và tham gia thi.

- Giáo viên và học sinh tham gia thi trực tuyến vòng 1 bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận gửi trực tiếp trên trang website: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn. Hướng dẫn thi và nộp bài được đính kèm công văn này.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

3.1. Vòng 1

- Từ ngày 04/01/2021 đến 12/01/2021: Nhà trường hướng dẫn thi vòng 1 bằng hình thức trực tuyến.

- Từ ngày 13/01/2021 đến 06/2/2021: Giáo viên, học sinh làm bài thi trực tuyến trên trang website: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn. Sau ngày 06/2/2021 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng, không tiếp nhận bài dự thi nữa.

 (Lưu ý: Các tài liệu hướng dẫn đã đính kèm ở bài đăng này)

3.2. Vòng 2

- Bài dự thi Vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức giao lưu và tổng kết trao giải 07 ngày (danh sách giáo viên tham dự vòng 2 sẽ được Ban tổ chức thông báo đến các đơn vị).

- Dự kiến tuần IV tháng 3/2021 tổ chức thi/giao lưu Vòng 2 cho giáo viên và học sinh có kết quả xuất sắc ở vòng 1 và tổng kết, trao giải.

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Lạt hoặc Cần Thơ.

4. Đối tượng

- Học sinh: Toàn thể học sinh khối 10 và khối 11 năm học 2020 – 2021

- Giáo viên: Toàn thể giáo viên trong hội đồng nhà trường năm học 2020 – 2021

III. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng dành cho học sinh THPT

Có 1.232 giải thưởng, trong đó:

- 12 giải Nhất: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.

- 20 giải Nhì: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.

- 200 giải Ba: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay.

- 1000 giải khuyến khích: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

2. Cơ cấu giải thưởng dành cho giáo viên

 Có 310 giải thưởng, trong đó:

- 01 giải Xuất sắc: Gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda.

- 09 giải Nhất: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop.

- 20 giải Nhì: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.

- 80 giải Ba: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.

- 200 giải Khuyến khích: Mỗi giải 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

3. Các giải thưởng dành cho các Sở GD&ĐT

Ban tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 10 Sở GD&ĐT triển khai tốt chương trình và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2020 - 2021. Mỗi đơn vị sẽ được nhận 01 cờ lưu niệm và 40 mũ bảo hiểm

Ngoài các giải thưởng trên, giáo viên và học sinh đạt giải sẽ được nhận thưởng do Nhà trường thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021.

IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  1. Khen thưởng

- Học sinh đạt giải thưởng theo quy định nhà trường, cộng điểm thi đua tháng 2/2021 cụ thể:

+ Giải nhất: 100.000 đồng, 50 điểm thi đua chi đoàn tháng 2/2021

+ Giải nhì: 80.000 đồng, 30 điểm thi đua chi đoàn tháng 2/2021

+ Giải ba: 50.000 đồng, 20 điểm thi đua chi đoàn tháng 2/2021

+ Giải KK: 30.000 đồng, 10 điểm thi đua chi đoàn tháng 2/2021

- Giáo viên thực hiện theo quy định nhà trường.

  1. Kỷ luật

- Chi đoàn không tham gia trừ 50 điểm thi đua tháng 2/2021

- Mỗi HS không tham gia trừ 10 điểm/em thi đua tháng 2/2021

- Đối với giáo viên thực hiện theo quy định của nhà trường.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi

- Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban, phụ trách chung.

- Đồng chí Lê Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn: Phó trưởng ban, phụ trách phần thi của cán bộ, giáo viên.

- Đồng chí Mai Văn Quyết - Bí thư Đoàn: Ban viên, phụ trách phần thi của học sinh; tổng hợp số liệu cuộc thi.

- Đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn – Phó Bí thư Đoàn: Ban viên, phụ trách phần thi của học sinh, hướng dẫn học sinh làm bài dự thi và tổng hợp số liệu.

2.  Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tới các chi đoàn, tổng hợp số bài dự thi theo kế hoạch và báo cáo Ban giám hiệu. Thu bài, tổ chức chấm trước ngày 02/02/2021.

- Phân công cụ thể cho từng giáo viên trong Ban chấp hành đoàn trường hướng dẫn, quản lý học sinh suốt quá trình thi, ghi lại hình ảnh cuộc thi gửi về Ban tổ chức.

- Có hình thức tuyên dương, cộng điểm thi đua cho những Chi đoàn - lớp tham gia đầy đủ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3Công đoàn nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tới các tổ Công đoàn, tổng hợp số bài dự thi theo kế hoạch và báo cáo Ban giám hiệu. Thu bài, tổ chức chấm trước ngày 02/02/2021.

- Phân công cụ thể cho từng giáo viên trong Ban chấp hành Công đoàn trường hướng dẫn, quản lý học sinh suốt quá trình thi, ghi lại hình ảnh cuộc thi gửi về Ban tổ chức.

- Có hình thức hỗ trợ, tuyên dương, khen thưởng cho những giáo viên tham gia đạt chất lượng, kết quả cao.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Lập danh sách học sinh tham gia thi theo đơn vị lớp.

- Hàng tuần nắm tình hình học sinh tham gia cuộc thi của lớp; báo cáo Ban tổ chức khi có yêu cầu.

5Kinh phí

Ban tổ chức trao giải thưởng cá nhân có kết quả tốt nhất của cuộc thi, ngoài ra có thể huy động kinh phí từ các nguồn phù hợp để hổ trợ tổ chức thi vòng 2.

Trên đây là Kế hoạch tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, năm học 2020-2021 của trường THPT Lê Quảng Chí. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó hiệu trưởng, Trưởng ban, SĐT: 0941116668 hoặc Mail: hoangakp@gmail.com để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

- HT, PHT;

- ĐTN, CĐ, TCM; GVCN;

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 213
Hôm qua : 391
Tháng 10 : 12.198
Năm 2021 : 123.695