A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Cập nhật mới nhất Danh sách tập thể, cá nhân tài trợ, ủng hộ nhà trường nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

Danh sách tập thể cá nhân tài trợ, ủng hộ nhà trường nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập trường (Tính đến hết ngày 29/03/2019)

Danh sách tập thể, cá nhân tài trợ, ủng hộ nhà trường nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập trường (Tính đến hết ngày 29/03/2019) 

TT

Tên các tập thể, cá nhân

Tài trợ

(Mục đích: giải thưởng, tổ chức, học bổng, csvc...)

Số tiền

(CK/tiền mặt)

Quà

Địa chỉ

1

Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

10.000.000

 

Phường Kỳ Liên

 

2

Công ty du học và XKLĐ Việt Trí

- Cuộc thi Áo dài duyên dáng

 

5.000.000

 

Phường Sông Trí

3

Karaoke Lê Phát

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

1.000.000

 

Phường Kỳ Phương

4

Dương Thùy Dung

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

1.000.000

Hoa

K5B

Saigontourist Trevel

5

Văn Thị Khánh Vân

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

500.000

Hoa

K4B

Fubon Insurance Hà Nội

6

Phạm Thị Thảo

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

500.000

Hoa

K4C

Shop Thảo Ruby

 

7

Dương Văn Cư

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

500.000

Hoa

K1E

Cà Phê Bảo Loan

8

Công ty TNHH tổ chức sự kiện Long Hoàng

Cuộc thi Áo dài duyên dáng

1.000.000

Hoa

K8G

Tổ chức sự kiện Long Hoàng Kỳ Long

9

Shop Hùng seven

Giải bóng chuyền cựu học sinh (áo)

3.000.000

Hoa

K4B

Kinh doanh ở P. Kỳ L iên

10

Trần Trung Thông

Giải bóng chuyền cựu học sinh (giải thưởng)

3.100.000

Hoa

K3B

Kinh doanh tại P. Kỳ Long

11

Nguyễn Đình Ninh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K7C

CATX. Kỳ Anh

 

12

Lê Thị Thảo Nguyên

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

K7C

GV L.Q Chí

13

Phụ huynh Trường Loan

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K13C

14

Nguyễn Thanh Hiền

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K7C

Vietinbank Đà Nẵng

 

15

Nguyễn Thanh Tú

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K5C

Vinmart Nha Trang

16

Đào Thị Thủy

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K1I

MD Dermatics Đà Nẵng

17

Chè Bảo Loan

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

300.000

Hoa

P. Kỳ Long

18

Lê Thanh Vương

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

MN Kỳ Phương

K1C

19

Lê Văn Tâm

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K3A

Kĩ sư nhà máy Điện đạm Cà Mau

20

1.Nguyễn Văn Linh

2.Nguyễn T Huyền Trang

3. Nguyễn T Minh Lý

4.Lê Thị Hồng

5.Bùi Thị Lan

6.Võ Thị Thúy

7.Nguyễn Tiến Thành

8. Võ Thị Nhung

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K6B

 

21

Tập thể K9A

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K9A

22

Tập thể K2C

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.050.000

Hoa

K2C

23

Tập thể K4D:

1.Nguyễn Thị Ánh

2.Trần T Thu Hương

3.Văn T Thanh Nhàn

4.Trương Thị Tâm

5.Trần Thị ÁI Vân

6.Nguyễn Thành Trung

7.Chu Thị Loan

8. Lê Thị Hoa Thủy

9.Lê Văn Hải

10.Nguyễn Ngọc Anh

11.Lê Hữu Nam

 

 

 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

 

 

 

 

2.200.000

Hoa

 

 

 

 

K4D

24

Bùi Sỹ Vinh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

 

K6I

Công ty Formosa

25

Tập thể K1D:

1.Trần Thị Hương Giang

2.Lê Thị Tâm

3.Trần Thị Hồng Lan

4.Lê Văn Hồng

5. Lê T Minh Thuyên

6.Nguyễn Thị Huyền

7.Nguyễn Thị Thế

8.Nguyễn Thị Tuyết

9.Bùi Thị Hoa Tuyết

10.Bùi Thu Thủy

11.Lê Thị Ánh Tuyết

12. Trần Thị Ánh Nguyệt

13. Lê Hữu Cường

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

 

 

 

 

 

3.300.000

Hoa

 

 

 

 

 

K1D

26

Tập thể K1E:

1.Lê Phương

2. Hoài Anh

3.Trần Dũng

4. Cao Dũng

5.Nguyễn Phúc

6.Lê Ngụ

7. Văn Chung

8.Hoàng Dương

9. Đoàn Lý

10.Lê Hậu

11. Trịnh Quỳnh

12. Lê Lan

13. Lê Thảo

14. Lê Ngọc

15. Lê Thọ

16. Bích Loan

17. Nguyễn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1E

27

Tập thể K3C:

1.Trần Khắc Ngọ

2.Trần Thị Diệu Thúy

3.Phan Thị Dạ Thảo

4. Lê Thị Hà

5.Trương Thị Hải Yến

6. Chu Thị Anh

7. Trần T Ngọc Hà

8. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

9. Hoàng Minh Dũng

10. Mai Tiểu Thiên


 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

 

 

5.600.0000

Hoa

 

 

 

K3C

 

28

 

Trần Thị Thùy Dung

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

K7C

GV Lê Q Chí

29

Tập thể K3K:

1.Trần Thị Hà Bắc

2.Nguyễn Xuân Diệu

3.Chu Thị Huyền

4.Phạm Anh Đức

5.Nguyễn Thành Đạt

6.Nguyễn Thị Nguyệt

7.Dương Thị Duyên

8.Nguyễn Anh Dương

9.Trần Diệu Linh

10. Nguyễn Thanh Hồng

11.Nguyễn Thị Thắm

12.Hoàng Thị Thảo

13.Hoàng Khánh Vân

14. Chu Thị Bình

 

 

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

 

 

4.000.000

 

 

 

Hoa

 

 

 

K3K

30

Sử Hữu Chiến

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K3A

 

31

Công ty TNHH AKARI

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

P. Kỳ Liên

32

Xuân Dũng Quán

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

300.000

Hoa

K7C

P Kỳ Long

33

Tập thể K2B:

 

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

 

Hoa

Đầu thu âm KTS(2.000.000)

K2B

34

Tập thể HS cũ các khóa:

Khóa 1

1.Trần Thị Thúy Hằng

2.Chu Thị Liệu

3.Nguyễn Thị Lan

4.Nguyễn Thị Duyên

Khóa 4:

1.Lê Thị Hoài Anh

2.Vương T Ngọc Ánh

3.Đoàn T Lệ Thủy

Khóa 6:

Vương Thị Anh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.500.000

Hoa

Trường MN Kỳ Long

35

Tập thể K7A,7C,8C

1.Nguyễn Trung Nghĩa

2.Trương T Kiều Oanh

3.Nguyễn Tiến Nghĩa

4. Lê Văn Vinh

5. Lê Anh Dũng

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.500.000

Hoa

K7A,7C,8C

36

Tập thể K2A

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K2A

37

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K5C

 

38

Trần Thị Nhung

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

K1C

39

Tập thể K7H:

1.Nguyễn Văn Thuận

2.Nguyễn Văn Hùng

3. Nguyễn Thanh Nga

4.Lê T Thùy Linh

5.Lê Thị Hương

6.Nguyễn Thị Hồng

7. Lê T Hương B

8. Nguyễn T Tú Oanh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.500.000

Hoa

K4K

40

Lê Văn Thông

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

K3H

41

Tập thể K4K:

1.Trường

2.Lai

3.Kiều

4.Thu

5.Mạnh

6.Tuyết

7.Thảo

8. Cúc

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.200.000

Hoa

K4K

42

Tập thể K8E:

1.Đinh Ngọc Long

2.Trần Thị Dung

3. Mai Huyền Anh

4. Chu Thị Hà

5.Lê Anh Thắng

6.Nguyễn Thị Nhung

7.Nguyễn Thị Hoài\

8.Nguyễn Thị Vân Anh

9.Lê Anh Đức

10.Dương Thị Thu

11.Trương Xuân Bảy

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K8E

43

Tập thể K1G

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

3.000.000

Hoa

K1G

44

Tập thể K1I

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K1I

45

Tập thể K3B:

1.Võ Mùi

2. T Thông

3.Võ Huy

4.Lê Anh

5. Văn Bảo

6.Quốc Hội

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

3.000.000

Hoa

K3B

46

Tập thể K4A:

 

-Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

-Học bổng

2.500.000

 

5.000.000

Hoa

K4A

47

Tập thể K4C

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K4C

48

Tập thể K5K:

1.Trần Xuân Duy

2.Nguyễn Thị Bông

3. Trần Nhật Linh

4.Mai Thị Hằng

5. Hoàng Hùng Quyết

6. Hoàng Tuế

7. Trần Văn Tuấn

8. Nguyễn Đức Vũ

9. Nguyễn Thị Nhung

10.Phạm Văn Quý

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

4.500.000

Hoa

K5K

49

Tập thể K3E:

1.Võ Thanh

2.Quốc Tuấn

3.Trần Tâm

4. Lệ Thủy

5. Võ Tuyết

6. Phương Lộc

7. Hoàng Đức

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K3E

50

Tập thể K6D

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K6D

51

Tập thể K5G

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

3.400.000

Hoa

K5G

52

Tập thể K1A

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

4.000.000

Hoa

K1A

53

Tập thể K5A

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K5A

54

Công ty Giavi

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

P Kỳ Long

55

Karaook Hoàng Anh

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

500.000

Hoa

P Kỳ Long

56

Tập thể K6A:

1.Mai T Thùy Trang

2.Nguyễn Thị Vân

3. Mai Thị Huyền

4. Lê Đức Thiện

5.Chu Văn Sơn

6. Nguyễn Thị Hương

7.Sử Việt Anh

8.Hoàng T Kim Loan

9. Hoàng T Hồng Cẩm

10.Lê Thị Nga A

11.Lê Thị Nga B

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

2.000.000

Hoa

K6A

56

Trần Bảo Trung

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

1.000.000

Hoa

K7D

57

Tập thể K5B

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

 

Hoa+5 ghế đá

K5B

Xin chân thành cảm ơn! Rất mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Tập thể, cá nhân, phụ huynh, học sinh để hoạt động  kỷ niệm 15 năm thành lập trường được thành công tốt đẹp
 


Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 115
Hôm qua : 113
Tháng 06 : 5.299
Năm 2019 : 114.083