Sáng ngày 06/11/2018, Đài PTTH Hà Tĩnh đã phát phóng sự về mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nay nhà trường đăng tải lại trên website để CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh  theo dõi.