Ngày ban hành:
28/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nguồn văn bản:Bộ GD-ĐT
Ngày ban hành:
01/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nguồn văn bản:Bộ GD-ĐT
Ngày ban hành:
01/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nguồn văn bản:Trường THPT Lê Quảng Chí
Ngày ban hành:
01/09/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực