Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019


Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Nguồn: Trường THPT Lê Quảng Chí