Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 04/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Tiến Hòa                   10A         10B                              
Bùi Văn Quán                   12E               12E 12E         12E            
Nguyễn Anh Tuấn         12C                             12M                    
Đặng Văn Long   11A   12K             12B   11A     12B 11A 11A 12K   12B 12B           12K 12K  
Nguyễn Viết Hải     12G 12G     11G 11K 11K 11D             11D 11G 11G 11K   11K   11G 12G   12G 11D 11D  
Nguyễn Anh Tuấn T   10B     11B 10B 10B 10G 11B 11B 10G 10G       10B 11B 10G                        
Hồ Minh Hòa     12M 12M 12A 12M 11I       11H 11H 11I 11I             11H 11I 12A 12A   12A   11H 12M  
Lê Thái An   10E 12H 12H   12H   10D 10E   10E 10E 10D               10D 10D 12H             10E
NGuyễn T Thanh Hải   12I 10H     12I 10I 10I     12I 12I                     10H 10H 10I 10I 10H     12I
Lê Thế Thông       11C             11C 11C   10K 10K 12C 12C 10K   11C 10K   12C 12C         HOP 10K
Võ Viết Chương     12D 12D 10A 10A 10A   10M             10M 10M   12D 10A 12D         10M       10A
Tôn Thị Quỳnh Giang                                                            
Trần Đức Hiếu   12D 12E   12H 12A   12H 12M 12C 12E   12D 12G 12A 12M 12I       12G   12K 12I 12B 12K   12C 12B  
Đinh Thị Hoa                                                            
NGuyễn Thị Thanh tin       10I 11C 11H 10G 11B 10H 11E     10G 10H 10E           10E 11M 10I         11G 11A  
Đặng Thị Như Hoa     10B   10M 10C 10M   10D 10B 11I 10K 10A 10D             10C   10A 11D     10K   11K  
Nguyễn Ngọc Anh                           11A 11A 11A 12G   11A   11A 12G 11K     11K       11A
Hà Tiến Dũng   12M 10A 11B 12B 11B   10B 11E     12B 12B   12M 11E   10A 10B                      
Dương Văn Anh     11I   11E 11I 11D 12C       11B 12C 12D 11D     11B 11E                 11B 12D  
Tô Ngọc Vấn   11H 11H   10D             11G 11G   11C 11C 10I   10C 11G   11H 10C 10D 11C 11H 11G 10I 11C  
Nguyễn Đình Tú   11M 12A 12A 12K   12K 12A 12H 11M 12H 12A 12H 11M 12K                       11M     12A
Hoàng Thị Thanh           10K 10K 10H 10G 12I             12E   10M 10G 10H 10E 12I     12E 10M 10E   10I
Hồ Thị Thúy Hằng             12B 12G 11I 11K             11I   12M 11D 12E 12I   11K 11D   12C 12D   11I
Lại Năng Hà       10B             10B 12D   10M 12G 12E 10B 10M 12I 12D           12I 12E 12G   10B
Đinh Văn Ngọc         11H   11M 11D   12H 12A 11D 12A 12K 11H 12A 11E 12K 11M 12C           12C   11E 12H  
Nguyễn Xuân Hoàng     12B 11A                         12B   11K 11A     11A 12M 11K 12M   12B   12B
Vũ Quang Hợp       11G             11B   10C 10A   11G 10A     11B         11B   10A 10C   11G
Nguyễn Hữu Trường   10H 10E 12B   12B 12A     10G           10E         10G   12G 12K 10H   12A     12K
Nguyễn Hùng     11C     11G                       12D   10B     10B 10M 12H     10M   12H
Nguyễn Thị Thuận           10D     10A                       10B       10A       10A  
Nguyễn Văn Tường   10I 11D   11M 10I 11H 10K 10K 11I         10M 10K   10H   10I                    
Phan Thị Hiền     11A     11K 11B         11A 12I 11E               12C       11B 12M     11B
Mai Văn Quyết         10C         10E   12E   10G 10C                   10D     10D 10C  
Phan Mẫn Tuệ   12E 11K 11H     12I 11H       11K 12E 12I     12K 12M 12G               12K 12M 12G  
Dương Đức Cảnh   11G 11B 11D     10H 11A 11D             11B 11G 11I 10E     11A   11C   11C 10E 10H 11I  
Lê Quang Trung               11E     11E                                      
Trần Đức Liên   10G 10C 10A     10D 11M 10C               10D 10B 10A   11M   10G 10B           10G
Nguyễn Đình Vượng   12H 12I 12E 11D 12K   11G 11H   11K       11B           11E 11C 11I 11A 12M 12G 12D   11M  
Nguyễn Văn Kiền       10E               10B 10H 12B 12C     10D 10G 10C 10I 12A 10M   10K     10A   10H
Nguyễn Thị Tú   12B 12C               12C 10I 10M 12A   10I 12D 12H 12A   10M 10K 12B 12D HOP 12H     10K  
Nguyễn Văn Hòa         12D     10C     10C 10C     12D             12D 12D     10C       12D
Nguyễn Thị Thanh   12K 12K     11C         12K         12K 11C 11C                 11C     11C
Nguyễn Văn Hùng   12C     12I 12C 12C 12I 12I   11M 11M   12C 12I         11M           11M       12C
Nguyễn Mạnh Trà   11K                     11D 11D 11K 12H 11K 11K     12H 12H   12H   11D 11D     11K
Nguyễn Thị Thùy Phương   10M       10M   12M 12B   10M 10M 12M 12M               12M       12B 12B     10M
Nguyễn Thị Lệ Thanh     10D 10D 10I 12G 12G   10I 10D     12G 10I 10I 12G       10D                    
Lê Thị Thùy     11G   12E 12E     12A 11G       11G 11G             12E 12E 11I 11I 11I 11I 12A 12A  
Mai Thị Mỹ                 11A 11A           11H 11H           11H       11A 11A 11H 11H
Nguyễn Duy Hùng   10C   12I         12C 12K     12K 10C               10C     12C         10C
Võ Thị Thanh Tâm   12G       12D   12E 11C 11C 12G 12M                     12M   12D     12E   12M
Lê Đình Thương       10G 10B           10A 12H 10K   10G 10A 10H 12A   12B       10K 10B 10H   12H 12I  
Lê Ngọc Anh   12A     12M   11A     12A   11I 11B   12H 11D 12M 11M 11C 12E             12H   12E  
Nguyễn Xuân Cường     10G 12C             10D 12G   11H 11E   10E 12G 12C 12K 12K 11G     10C 10A 11K   12C  
Trần Thị Thúy     10M   11I 11M 12D 12B   10H           11K 10K 12B 11H 11E 11D 10I 11C   12I 12D 12I 10B 11G  
Nguyễn Thị Bích Ngọc                                                            
Nguyễn Văn Thìn   11C       11A 12E 12D   12G             12H 12I 12B 12A   12K 11D 11B           12G
Phan Thị Tâm                     10K 10A 10I   11I 11M 10G   10H 10M 11G 10B 10E 10C 11H   10D 11K 11E  
Võ Hải             12H   12D 12D 12D     12H   12D     12H 12H                    
Đào Thị Huyền   11D     11G           11D         12I   11D   12I 12I 11D           12I   11D
Phan Thị Thư   11B         12M 12K 12E 12M 12M     12E 12E           12M   11B   12E   11B     12E
Nguyễn Thị Ngọc Anh       11E 11K 10G 11K 10A     11G 11E 11K   10A           11K 10G 11E 10A 11G 11G 11E   10G  
Phan Thị Thuận   10K 10K 10M 12G   10C 10M 12G 10K             12A 10C 10K 12G 12A     12G 12A   10C   10M  
Nguyễn Thị Tứ   10D                   12C           12C 10D   12C 10M 10D     10D       10D
Lê Thị Thùy Dung       11M     11C 11C 12K 12B   12K 11M 11C 12B           11C   11M 12B 12K     11M   11M
Phạm Thị Hiền     11M 10C   11E 11E   11M 10C           10C 10C         11E   11M 11M 11E       11E
Võ Thị Mùi       10H 10H 10H     10B 11H 11A   11H 10B 10H         11H       11H 11A 11A     10B  
Trần Thị Ngọc Hà     11E 10K 10K           10H 10H   11B   10H   11E 11B 10K 11B 11B   11E 11E     10K 10H  
Ngô Thị Hà Diệp   11E 10I 11K 11A 11D     11G 10M 10I 10D 11E 11K 11M 10D 11M 11H 11D 11I 11I   11G 10E 10M 10E 11H   11B  
Bùi Phan Huân       11I 10E               11C   10D 10G   10I 11I 10H   10H 10K 10I 10E 10K 10G 11C 10D  
Hà Trang   11I       10E   11I   10I     10E     11I   10E 10I 10E           10G 10I 11I 10I  
Hà Thuý Hằng   10A     10G   10E 10E         10B 10E             10A 10A   10G 10G 10B 10B 10G 10E  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn