Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 22/04/2018

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 11I 11K 11M 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H 10I 10K 10M
T.2 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            
T.3 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            
T.4 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            
T.5 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            
T.6 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            
T.7 1                                                            
2                                                            
3                                                            
4                                                            
5                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 05-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn