Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 22/04/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Th Hòa Nguyễn Tiến Hòa Nam P. Sông Trí
2 Th Quán Bùi Văn Quán Nam  
3 Tuấn HP Nguyễn Anh Tuấn Nam  
4 Long Đặng Văn Long Nam  
5 V Hải Nguyễn Viết Hải Nam  
6 Tuấn T Nguyễn Anh Tuấn T Nam  
7 Hòa T Hồ Minh Hòa Nam  
8 An Lê Thái An Nữ  
9 T Hải NGuyễn T Thanh Hải Nữ  
10 Thông Lê Thế Thông Nam  
11 Chương Võ Viết Chương Nam  
12 Giang Tôn Thị Quỳnh Giang Nữ  
13 Hiếu Trần Đức Hiếu Nam  
14 Đ Hoa Đinh Thị Hoa Nữ  
15 Thanh tin NGuyễn Thị Thanh tin Nữ  
16 N Hoa Đặng Thị Như Hoa Nam  
17 AnhL Nguyễn Ngọc Anh Nam  
18 Dũng Hà Tiến Dũng Nam  
19 D Anh Dương Văn Anh Nam  
20 Vấn Tô Ngọc Vấn Nam  
21 Tú L Nguyễn Đình Tú Nam  
22 H Thanh Hoàng Thị Thanh Nam  
23 Hằng Hồ Thị Thúy Hằng Nam  
24 Hà H Lại Năng Hà Nam  
25 Ngọc H Đinh Văn Ngọc Nam  
26 Hoàng Nguyễn Xuân Hoàng Nam  
27 Hợp Vũ Quang Hợp Nam  
28 Trường Nguyễn Hữu Trường Nam  
29 Ng Hùng Nguyễn Hùng Nam  
30 Thuận S Nguyễn Thị Thuận Nam  
31 Tường Nguyễn Văn Tường Nam  
32 Hiền S Phan Thị Hiền Nam  
33 Quyết Mai Văn Quyết Nam  
34 Tuệ Phan Mẫn Tuệ Nam  
35 Cảnh Dương Đức Cảnh Nam  
36 Trung Lê Quang Trung Nam  
37 Liên Trần Đức Liên Nam  
38 Vượng Nguyễn Đình Vượng Nam  
39 Kiền Nguyễn Văn Kiền Nam  
40 TúTH Nguyễn Thị Tú Nam  
41 HòaV Nguyễn Văn Hòa Nam  
42 NThanh Nguyễn Thị Thanh Nam  
43 HùngV Nguyễn Văn Hùng Nam  
44 Trà Nguyễn Mạnh Trà Nam  
45 Phương Nguyễn Thị Thùy Phương Nam  
46 LThanh Nguyễn Thị Lệ Thanh Nam  
47 Thùy Lê Thị Thùy Nam  
48 Mỹ Mai Thị Mỹ Nam  
49 D Hùng Nguyễn Duy Hùng Nam  
50 Tâm S Võ Thị Thanh Tâm Nam  
51 Thương Lê Đình Thương Nam  
52 Anh Đ Lê Ngọc Anh Nam  
53 Cường Nguyễn Xuân Cường Nam  
54 Thúy Trần Thị Thúy Nam  
55 B Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc Nam  
56 Thìn Nguyễn Văn Thìn Nam  
57 Tâm GD Phan Thị Tâm Nam  
58 Võ Hải Võ Hải Nam  
59 Huyền Đào Thị Huyền Nam  
60 Thư Phan Thị Thư Nam  
61 Anh AV Nguyễn Thị Ngọc Anh Nam  
62 Thuận AV Phan Thị Thuận Nam  
63 Tứ Nguyễn Thị Tứ Nam  
64 Dung Lê Thị Thùy Dung Nam  
65 Hiền T Phạm Thị Hiền Nam  
66 Mùi Võ Thị Mùi Nữ  
67 Hà V Trần Thị Ngọc Hà Nữ  
68 Diệp Ngô Thị Hà Diệp Nữ  
69 Huân Bùi Phan Huân Nam  
70 Trang Hà Trang Nam  
71 Hằng V Hà Thuý Hằng Nam  
72 Huyền T Nguyễn Thị Huyền Nữ  
73 Phượng Chu Thị Phượng Nam  
74 Dũng H Nguyễn Văn Dũng Nam  
75 Thanh Nguyễn Thị Hoài Thanh Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 05-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn