Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 22/04/2018

DANH SÁCH PHÒNG

STT Mã phòng Tên phòng Kiểu phòng Ghi chú
1 12A 12A Bộ môn  
2 12B 12B Bộ môn  
3 12C 12C Bộ môn  
4 12D 12D Bộ môn  
5 12E 12E Bộ môn  
6 12G 12G Bộ môn  
7 12H 12H Bộ môn  
8 12I 12I Bộ môn  
9 12K 12K Bộ môn  
10 12M 12M Bộ môn  
11 11A 11A Bộ môn  
12 11B 11B Bộ môn  
13 11C 11C Bộ môn  
14 11D 11D Bộ môn  
15 11E 11E Bộ môn  
16 11G 11G Bộ môn  
17 11H 11H Bộ môn  
18 11I 11I Bộ môn  
19 11K 11K Bộ môn  
20 11M 11M Bộ môn  
21 10A 10A Bộ môn  
22 10B 10B Bộ môn  
23 10C 10C Bộ môn  
24 10D 10D Bộ môn  
25 10E 10E Bộ môn  
26 10G 10G Bộ môn  
27 10H 10H Bộ môn  
28 10I 10I Bộ môn  
29 10K 10K Bộ môn  
30 10M 10M Bộ môn  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 05-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn