Trường : THPT Lê Quảng Chí
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 22/04/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 50 1    
2 12B 50 2    
3 12C 50 3    
4 12D 50 4    
5 12E 50 5    
6 12G 50 6    
7 12H 50 7    
8 12I 50 8    
9 12K 50 9    
10 12M 50 10    
11 11A 50 11    
12 11B 50 12    
13 11C 50 13    
14 11D 50 14    
15 11E 50 15    
16 11G 50 16    
17 11H 50 17    
18 11I 50 18    
19 11K 50 19    
20 11M 50 20    
21 10A 50 21    
22 10B 50 22    
23 10C 50 23    
24 10D 50 24    
25 10E 50 25    
26 10G 50 26    
27 10H 50 27    
28 10I 50 28    
29 10K 50 29    
30 10M 50 30    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 05-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn