Kỳ Long là xã thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Địa giới hành chính

Xã Kỳ Long nằm ở phía đông nam của huyện Kỳ Anh.
Phía bắc giáp các xã Kỳ Thịnh và Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Phía đông giáp xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Phía nam giáp xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Phía tây giáp xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hành chính

Năm 1986, 1.600 hécta diện tích tự nhiên với 1.340 nhân khẩu của xã Kỳ Long được tách ra cùng với một phần diện tích và dân số của xã Kỳ Phương để thành lập xã Kỳ Liên. Sau khi chia tách, xã Kỳ Long còn 2.150 hécta với 2.883 nhân khẩu

Giao thông

Xã Kỳ Long có quốc lộ 1A chạy qua.