TỔ VĂN PHÒNG

I.THÀNH VIÊN

  1. PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

Ngày sinh: 19/05/1986

Quê quán: Thị trấn Kỳ Anh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ: Tổ trưởng  tổ Văn phòng

Trình độ: Cao đẳng thư viện thông tin

Năm công tác: 2010

Thành tích: CSTĐ

SĐT: 0984.523.676

Mail: anhtuyetpt85@gmail.com

 

  1. TRƯƠNG THỊ VỊ

Ngày sinh : 02/10/1984

Quê quán : Kỳ Phong – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ : Tổ phó tổ Văn phòng

Trình độ : Tc Thư ký văn phòng

Năm công tác : 2004

Thành tích :

SĐT : 0985.525.402

Mail : hongvilqc@gmail.com

 

  1. NGUYỄN THỊ NGA

Ngày sinh : 20/07/1987

Quê quán : Kỳ Tân – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ : Thiết bị

Trình độ : Đại học Thiết bị thư viện

Năm công tác : 2007

Thành tích :

SĐT : 0963.095.582

Mail : nguyenthingalqc@gmail.com

 

  1. NGUYỄN THỊ QUÝ

 Ngày sinh : 06/10/1986

Quê quán : Kỳ Trinh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ : Y tế

Trình độ : Trung cấp Y tế

Năm công tác : 2009

Thành tích :

SĐT : 0869.557.708

Mail : ngocquy8486@gmail.com

 

  1. THÂN THỊ PHƯƠNG THẢO

 Ngày sinh : 12/05/1992

Quê quán : Kỳ Hoa – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ : Kế toán

Trình độ : Đại học kế toán

Năm công tác : 2018

Thành tích :

SĐT : 0943.172.456

Mail : phuongthaothan.ht@gmail.com