CÔNG ĐOÀN - CÔNG ĐOÀN - CÔNG ĐOÀN
 
Ban chấp hành Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


I. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2013

TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên môn Năm vào ngành Điện thoại Email
1 Nguyễn Anh Tuấn 21/10/1981 GDCD 2005 0983108675 anhtuan.lqc
@gmail.com
2 Lê Ngọc Anh 16/05/1980 Địa Lý 2004 0987308679 Anhthuav@
gmail.com
3 Nguyễn Thị Thuỳ Phương 01/09/1979 Ngữ Văn 2006 0983039787 Danphuongqc
@gmail.com

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2013

TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên môn Năm vào ngành CV Công đoàn CV Nhà trường
1 Nguyễn Anh Tuấn 21/10/1981 GDCD 2005 Chủ tịch CĐ Phó BT Đoàn trường
2 Lê Ngọc Anh 16/05/1980 Địa Lý 2004 Phó CT CĐ Gv
3 Nguyễn Thị Thuỳ Phương 01/09/1979 Ngữ Văn 2006 Tr. ban NC Gv
4 Phan Mẫn Tuệ 20/10/1979 Thể Dục 2004 UVBCH Tổ trưởng CM
5 Võ Thị Thanh 18/08/1986 Ngữ Văn 2007 UVBCH Gv

III. DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên Ngày sinh Tổ Công đoàn Năm vào ngành CV Công đoàn CV Nhà trường
1 Đặng Văn Long 08/04/1984 Toán - Tin 2006 T.Trưởng CĐ TTCM
2 Trần Đức Hiếu 20/01/1982 Toán - Tin 2006 T. Phó CĐ TPCM
3 Hà Tiến Dũng 03/05/1985 Lý - Hoá 2007 T.Trưởng CĐ TTCM
4 Nguyễn Hải Nam 20/04/1980 Lý - Hoá 2005 T. Phó CĐ TPCM
5 Phan Mẫn Tuệ 20/10/1979 Sinh - Thể 2004 T.Trưởng CĐ TTCM
6 Nguyễn Hữu Trường 05/05/1982 Sinh - Thể 2005 T. Phó CĐ TPCM
7 Nguyễn Văn Hoà 02/07/1980 Văn - GDCD 2004 T.Trưởng CĐ TTCM
8 Nguyễn Văn Thìn 20/10/1978 Văn - GDCD 2004 T. Phó CĐ TPCM
9 Trần Văn Nam 13/03/1979 Sử-Địa-Anh 2001 T.Trưởng CĐ TTCM
10 Võ Hải 03/07/1984 Sử-Địa-Anh 2006 T. Phó CĐ TPCM
11 Đào T. Anh Thẩm 30/10/1981 Hành chính 2004 T.Trưởng CĐ Tổ trưởng
12 Trương Thị Vị 04/07/1984 Hành chính 2005 T. Phó CĐ Tổ phó

IV. DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên môn Năm vào ngành CV Công đoàn CV Nhà trường
1 Dương Đức Cảnh 06/08/1981 Thể dục 2005 Trưởng TTND Gv
2 Nguyễn Văn Hiển 02/05/1980 Toán 2005 thành viên Gv
3 Nguyễn Văn Thìn 20/10/1978 GDCD 2004 thành viên Thư ký HĐ

V. DANH SÁCH UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên môn Năm Vào ngành CV Công đoàn CV Nhà trường
1 Lê Ngọc Anh 16/05/1980 Địa lý 2004 CNUBKT Gv
2 Phan Mẫn Tuệ 20/10/1979 Thể dục 2004 UVUBKT TTCM
3 Dương Đức Cảnh 06/08/1981 Thể dục 2005 UVUBKT Gv

 Kỳ Anh, ngày 20 tháng 9 năm 2012
T/M Ban Thường Vụ
Chủ Tịch

                                                                    

Nguyễn Anh Tuấn

 
Video Clips
Loading the player...
Thành viên Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Tra cứu thông tin Website
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Diễn đàn trao đổi
Album ảnh trường Lê Quảng Chí
Thời khóa biểu
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hải - 0974.232.637
Đoàn trường - 0393.868.675
Truy cập hôm nay: 3454
Tất cả: 4532786
 
  Giới thiệu l Thông báo l Đoàn thể l Tin tức l Nhịp sống học đường l Thông tin học sinh l Thơ, Văn, Nhạc l Thư giãn l Diễn đàn
 

TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ
Địa chỉ: Phường Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.868.475 - Fax: 0393.868.475 - Hotline: 0974.232.637
Email: lequangchi2004@gmail.com - Web: http://thptlequangchi.edu.vn